Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Webáruház adatai1:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételéreirányuló szerződés tekintetében 2:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

 

Kelt:

Magyarázat:
1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és –
ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2) A visszaküldendő termékek megjelelőse
Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges